Tên tài sản: Lô cáp đồng viễn thông thu hồi không còn sử dụng được các loại, trọng lượng 114.445kg