1. Điểm giao dịch VNPT Vinaphone Khóm 4 Thị trấn Đầm Dơi

  • Điện thoại: 02903 858 600
  • Địa chỉ: Khóm 4 Thị trấn Đầm Dơi

 

2. Điểm giao dịch VNPT Vinaphone Tân Tiến

  • Điện thoại: 02903 852 852
  • Địa chỉ: Ấp Tân Long A, Xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi