1. Điểm giao dịch VNPT Vinaphone U Minh

  • Điện thoại: 02903 98 0000
  • Địa chỉ: Khóm 3 TT U Minh, U Minh, Cà Mau

2. Điểm giao dịch VNPT Vinaphone Khánh Lâm

  • Điện thoại: 02903 990099
  • Địa chỉ: Ấp 4 Khánh Lâm, U Minh, Cà Mau