1. Điểm giao dịch VNPT Vinaphone 03 Lưu Tấn Tài

  • Điện thoại:  02903 834 999
  • Địa chỉ:  03 Lưu Tấn Tài - Phường 5 - TP.Cà Mau

2. Điểm giao dịch VNPT Vinaphone Phường 8

  •  Điện thoại:  02903 696 888
  •  Địa chỉ:  146 - Nguyễn Tất Thành - Phường 8 - TP.Cà Mau

3. Điểm giao dịch VNPT Vinaphone Phường 9

  •  Điện thoại:  02903 591 000
  •  Địa chỉ:  126 - Ngô Quyền - P9 - TP.Cà Mau

4. Điểm giao dịch VNPT Vinaphone Tắc Vân

  •  Điện thoại:  02903 847 000
  •  Địa chỉ:  Ấp 1 - Xã Tắc Vân - TP.Cà Mau