1. Điểm giao dịch VNPT Vinaphone Ngọc Hiển

Điện thoại: 02903 719 222

Địa chỉ: Khóm 1 - TT. Rạch Gốc - Ngọc Hiển - Cà Mau


2. Điểm giao dịch VNPT Vinaphone Viên An

Địa chỉ: Ấp Ông Trang, Xã Viên An, Ngọc Hiển, Cà Mau

Điện thoại: 02903 873 222

 

3. Điểm giao dịch VNPT Vinaphone Đất Mũi

Địa chỉ: Ấp Gạch Tàu, Xã Đất Mũi

Điện thoại: 02903 870 222