1. Điểm giao dịch VNPT Vinaphone Năm Căn

  • Điện thoại: 02903 73 0000
  • Địa chỉ: 938, Khu vực 1, khóm 4, TT Năm Căn, huyện Năm Căn