VNPT Cà Mau
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Ngày đăng ký:
(dd/mm/yyyy)
CMND: *
Địa chỉ lắp đặt: *
Huyện/Thị Xã : *
Tên người liên hệ: *
Điện thoại liên hệ: *
Email liên hệ:
Chọn dịch vụ: *
Ghi chú thêm
Mã xác nhận: *
* Lưu ý:
- Vui lòng điền đầy đủ vào các mục đánh dấu * trước khi nhấn nút Đăng ký.
- Địa chỉ email liên hệđiện thoại liên hệ rất quan trọng vì chúng tôi sẽ dùng email này để liên hệ.
VNPT Cà Mau

Năng động, sáng tạo, chất lượng, văn minh,
Địa chỉ đáng tin cậy của quý khách hàng.