1. Điểm giao dịch VNPT Vinaphone TT Trần Văn Thời

  • Điện thoại: 02903 895 999
  • Địa chỉ: Khóm 9, TT Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau


2. Điểm giao dịch VNPT Vinaphone TT Sông Đốc

  • Điện thoại: 02903 89 2222
  • Địa chỉ: Khóm 3, TT Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

 

3. Điểm giao dịch VNPT Vinaphone Khánh Bình Tây

  • Điện thoại: 0290 3897555
  • Địa chỉ: ấp Đá Bạc, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau