1. Điểm giao dịch VNPT Vinaphone Cái Đôi Vàm

  • Điện thoại: 02903 782 678
  • Địa chỉ: K1 TT Cái Đôi Vàm, Phú Tân , Cà Mau

 

2. Điểm giao dịch VNPT Vinaphone  Xã Phú Tân

  • Điện thoại: 02903 885 333
  • Địa chỉ: Ấp cái Đôi, xã Phú Tân, Phú Tân, Cà Mau