arrayContent_title

Địa chỉ liên hệ

Trụ sở chính: Số 03 Lưu Tấn Tài, P.5, TP. Cà Mau

Điện thoại: 0290 3 888 999

 

Viễn thông Cà Mau là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; hoạt động theo loại hình doanh nghiệp nhà nước; được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giao nhiệm vụ tổ chức, quản lý, xây dựng, vận hành, khai thác, bảo dưỡng các dịch vụ Viễn thông- Công nghệ thông tin, kinh doanh mua bán vật tư thiết bị chuyên nghành Viễn thông – Công nhệ thông tin trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Viễn thông Cà Mau được thành lập theo quyết định số 609/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 06/12/2007của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; là đơn vị hạch toán phụ thuộc tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và chính thức đi vào hoạt động ngày 01/01/2008.

Trong hơn 05 năm qua, Viễn thông Cà Mau đã có những bước phát triển vượt bậc, nhiều dịch vụ sản phẩm mới được ra đời, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của khách hàng; doanh thu và phát triển thuê bao tăng bình quân từ 15% đến 74% so với năm trước. Hiện nay, Viễn thông Cà Mau có thị phần dịch vụ viễn thông – Công nghệ thông tin cơ bản chiếm 90% trong tỉnh; đặc biệt với dịch vụ điện thoại di động Vinaphone, Viễn thông Cà Mau là đơn vị đứng đầu trong Tập đoàn và cả nước về thị phần; đứng thứ 3 trong cả nước về lưu lượng thoại di động Vinaphone, chỉ sau thị trường TPHCM và Hà Nội; các dịch vụ như Internet Mega VNN, dịch vụ Mytv, FTTH… đang phát triển rất mạnh và được khách hàng ưa chuộng; mạng lưới viễn thông (đài, trạm viễn thông và trạm BTS) phát triển rộng khắp từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo, như: trạm BTS Hòn Khoai, trạm BTS Hòn Chuối, trạm BTS Nhà giàn (DK1/10) tại Bãi cạn Cà Mau, đây là những trạm BTS phục vụ đắc lực cho sự chỉ đạo điều hành của các cấp Ủy đảng và chính quyền địa phương, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ vững chủ quyền biển đảo và phục vụ nhân dân Việt Nam đánh bắt thuỷ hải sản trên khu vực thềm lục địa Việt Nam ..v.v.

 

Sự phát triển lớn mạnh của Viễn thông Cà Mau là công sức của toàn thể CBCNV trong đơn vị, đã phát huy tốt tính sáng tạo trong mỗi CBCNV. Sự đoàn kết, nhất trí, tính kỷ luật cao là phong cách làm việc của đơn vị và cũng là biểu hiện nét văn hóa doanh nghiệp trong thời kỳ đổi mới. Phải khẳng định rằng, thế mạnh của Viễn thông Cà Mau là có đội ngũ cán bộ giàu nhiệt huyết, nhiều khát vọng, có khả năng ứng dụng được công nghệ cao và làm việc với phương châm “Năng động - Chuyên nghiệp - Hiệu quả” phát triển theo tiêu chí thân thiện với khách hàng; tất cả vì sự phát triển bền vững của Viễn thông Cà Mau.


Ngoài lĩnh vực kinh doanh, Viễn thông Cà Mau luôn quan tâm đến lợi ích phát triển của cộng đồng tại địa phương, là đơn vị đi đầu trong phong trào đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động an sinh xã hội  với số tiền hàng tỷ đồng mỗi năm.


Nhằm tạo vẻ mỹ quan hiện đại cho đô thị, tiến tới công nhận TP Cà Mau là đô thị loại 2, Viễn thông Cà Mau đầu tư xây dựng hệ thống pano, bảng hộp đèn phục vụ cho công tác tuyên truyền của tỉnh, với số tiền trên 10 tỷ đồng, góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa chung tay góp sức “Vì sự phát triển của cộng đồng” đây là những con số và việc làm cụ thể khẳng định sự phát triển và trưởng thành của Viễn thông Cà Mau.

Với những đóng góp tích cực và những thành tựu đã đạt được; Viễn thông Cà Mau đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, UBND tỉnh Cà Mau tặng Huân chương, Cờ thi đua, các giải thưởng, Bằng khen, giấy khen và nhiều giấy chứng nhận khác.

Qua hơn 5 năm kể từ ngày thành lập đến nay, Viễn Thông Cà Mau đã vượt qua mọi khó khăn thách thức, tranh thủ phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng để đẩy mạnh kinh doanh, chăm sóc khách hàng, phát triển doanh nghiệp với tốc độ tăng trưỏng cao và bền vững; tiếp tục khẳng định thương hiệu VNPT Cà Mau - một thương hiệu hiện đại, tiên tiến và thân thiện, gần gũi, với trọng trách vừa kinh doanh, vừa phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân; tất cả vì mục tiêu “Vì sự phát triển của cộng đồng” trên địa bàn tỉnh Cà Mau.