Tái hiện lại hình ảnh người chiến sỹ giao bưu thông tin thời kỳ kháng chiến