Giới thiệu VNPT Cà Mau

Giới thiệu VNPT Cà Mau


Hội thi Người chiến sỹ giao liên - 2010

Hội thi Người chiến sỹ giao liên - 2010


Hội thi Người chiến sỹ giao liên - 2006

Tái hiện lại hình ảnh người chiến sỹ giao bưu thông tin thời kỳ kháng chiến


Nhà giàn DK1/10

Nhà giàn DK1/10


Công đoàn Viễn thông Cà Mau - 5 năm một chặng đường

Công đoàn Viễn thông Cà Mau - 5 năm một chặng đường. 


An ninh quốc gia ở vùng biển đảo Cà Mau

An ninh quốc gia ở vùng biển đảo Cà Mau


Bình yên trên đảo hòn chuối, Cà Mau

Bình yên trên đảo hòn chuối, Cà Mau