Thời gian áp dụng: Từ 23/9/2017 đến 31/12/2017.Tên gói: D99

*Đối tượng:
- Tại tháng T (tháng triển khai): thuê bao di động trả trước (bao gồm cả thuê bao ezCom) đang hoạt động có tiêu dùng TKC data tháng T-2 ≥ 100.000 đồng nhưng tiêu dùng TKC data tháng T-1< 100.000 đồng, và tại thời điểm lấy dữ liệu thuê bao đang không sử dụng gói data ≥ 90.000 đồng.

*Ưu đãi:
- Giá mua gói: 99.000 đ/lần (đã bao gồm VAT)
- Ưu đãi gói cước: 2GB/ngày
- Thời hạn sử dụng gói: 30 ngày đối với trả trước. Gói cước tự động gia hạn
- Hết dung lượng trong gói, hạ băng thông ở mức 128Kbps/64Kbps.

Đăng ký : soạn DK D99 hoặc D99 ON gửi 888

Tra cứu lưu lượng miễn phí còn lại trong gói: Soạn DATA gửi 888.

Chi tiết vui lòng liên hệ: 9191 (Trả trước: 200đ/phút, Trả sau: miễn phí)