Giá cược dịch vụ vnEdu. Mạng giáo dục Việt Nam vnEdu là một hệ sinh thái gồm 6 dịch vụ cơ bản: Quản lý nhà trường, Website trường học, thư viện điện tử, công cu hỗ trợ giáo dục, sổ liên lạc điện tử, thời khóa biểu. Quy đinh việc tính phí cho từng dịch vụ như sau: 

STT TÊN DỊCH VỤ PHÍ DỊCH VỤ
1 Quản lý nhà trường Miễn phí
2 Website trường học Miễn phí
3 Thư viện điện tử Miễn phí
4 Các công cụ hỗ trợ giáo dục Miễn phí các tín năng trừ tín năng "tin nhắn điều hành"
5 Sổ liên lạc điện tử Tính phí
6 Thời khóa biểu Tính phí

 

 

1. BẢNG CƯỚC CHO TIN NHẮN ĐIỀU HÀNH

Tin nhắn điều hành là tin nhắn từ nhà trường đến các giáo viên trong trường phục vụ công tác điều hành. Cước phí tin nhắn điều hành quy định như sau:


STT Nhóm tin nhắn Giá tiền bán ra/tin nhắn (VNĐ)
1 Vinaphone Miễn phí
2 Mạng khác 500

* Giá cước đã bao gồm thuế VAT


2. CÁC GÓI CƯỚC CHO DỊCH VỤ SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ

-  Dịch vụ Sổ liên lạc điện tử là dịch vụ hỗ trợ nhà trường gửi thông tin về điểm số, quá trình học tập, quá trình rèn luyện, sức khỏe của học sinh hàng ngày tại trường cho phụ huynh học sinh qua hình thức tin nhắn hoặc thông tin được xem qua tài khoản internet hoặc MyTV. Các gói cước được chia làm 3 nhóm: nhóm gói cả năm, nhóm gói học kỳ II và nhóm gói ưu đãi.


2.1 NHÓM GÓI CẢ NĂM


STT TÊN GÓI (Gói 1 năm) NỘI MẠNG (Vinaphone) NGOẠI MẠNG MÔ TẢ LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
1 vnEdu40 40.000đ 60.000đ Số lương tin nhắn trung bình không vượt quá 70 tin nhắn/học sinh/năm học đối với SMS ngoại mạng và 120 với SMS nội mạng Nhắn tin hàng tuần. Khách hàng tiêt kiệm 33% so với việc mua tin lẻ
2 vnEdu60 60.000đ 80.000đ Số lương tin nhắn trung bình không vượt quá 110 tin nhắn/học sinh/năm học đối với SMS ngoại mạng và 200 với SMS nội mạng Nhắn tin trung bình hai lần một tuần. Khách hàng tiêt kiệm đến 40% so với việc mua tin lẻ
3 vnEdu80 80.000đ 100.000đ Số lương tin nhắn trung bình không vượt quá 140 tin nhắn/học sinh/năm học đối với SMS ngoại mạng và 300 với SMS nội mạng Nhắn tin trung bình ba lần một tuần. Khách hàng tiêt kiệm đến 46% so với việc mua tin lẻ


2.2 NHÓM GÓI HỌC KỲ II


STT TÊN GÓI (Gói học kỳ II) NỘI MẠNG(Vinaphone) NGOẠI MẠNG MÔ TẢ LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
1 vnEdu40_half 20.000đ 30.000 Số lương tin nhắn trung bình không vượt quá 35 tin nhắn/học sinh/năm học đối với SMS ngoại mạng và 60 với SMS nội mạng Nhắn tin hàng tuần. Khách hàng tiêt kiệm 33% so với việc mua tin lẻ
2 vnEdu60_half 30.000đ 40.000 Số lương tin nhắn trung bình không vượt quá 55 tin nhắn/học sinh/năm học đối với SMS ngoại mạng và 100 với SMS nội mạng Nhắn tin trung bình hai lần một tuần. Khách hàng tiêt kiệm đến 40% so với việc mua tin lẻ
3 vnEdu80_half 40.000đ 50.000 Số lương tin nhắn trung bình không vượt quá 70 tin nhắn/học sinh/năm học đối với SMS ngoại mạng và 140 với SMS nội mạng Nhắn tin trung bình ba lần một tuần. Khách hàng tiêt kiệm đến 46% so với việc mua tin lẻ


2.3 NHÓM GÓI ƯU ĐÃI


STT TÊN GÓI (Gói học kỳ II) NỘI MẠNG (Vinaphone) NGOẠI MẠNG MÔ TẢ
1 vnEdu_test Miễn phí Miễn phí

- Đối tượng: trường chưa từng sử dụng Mạng giáo dục Việt Nam vnEdu hoặc trường đã sử dụng vnEdu nhưng chưa có học sinh sử dụng dịch vụ Sổ liên lạc điện tử. Mỗi trường chỉ được sử dụng gói này 1 lần duy nhất trong năm

- Thời gian dùng thử: 1 tháng

- Số lượng tin nhắn tối da: 03 tin nhắn / học sinh

2 vnEdu_internet Miễn phí Miễn phí Xem thông tin học sinh qua internet bằng tài khoản được cấp
3 vnEdu_MyTV Miễn phí Miễn phí Xem thông tin học sinh qua MyTV bằng tài khoản được cấp
4 vnEdu_chiase Miễn phí Không áp dụng

- Đối tượng: áp dụng cho học sinh thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách

- Không giới hạn tin nhắn


3. GÓI CƯỚC CHO DỊCH VỤ THỜI KHÓA BIỂU


Là dịch vụ hỗ trợ giáo viên và nhà trường sắp xếp thời khóa biểu một cách tự động và động bộ dữ liệu thời khóa biểu với website trường hoc


STT TÊN GÓI GIÁ TIỀN/NĂM (vnđ) MÔ TẢ
1 vnEdu_TKB_test Miễn phí Sử dụng 1 tháng với đầy đủ tin năng của dịch vụ thời khóa biểu
2 vnEdu_TKB_test Miễn phí Không giới hạn thời gian. Sử dụng các tín năng cơ bản của dịch vụ thời khóa biểu
3 vnEdu_TKB 1.000.000 Thời gian: 1 năm; Sử dụng đầy đủ tính năng của dịch vụ thời khóa biểu

 

Quý Nhà trường, Phụ huynh có nhu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ qua website : http://vnedu.vn


Hoặc liên hệ trực tiếp với VNPT - Cà Mau 0290.3820 560 - 0947 135 233