Hôp thư thông tin trả lời tự động-

Hệ thống hộp thư trả lời tự động cung cấp cho khách hàng thông tin thiết yếu về mọi mặt của cuộc sống. Từ các thông tin giải trí như nghe ca nhạc Việt nam, ca nhạc Quốc tế, nghe đọc chuyện,... đến các thông tin thị trường như: Giá vàng, giá ngoại tệ, lãi suất tiết kiệm, giá cả các mặt hàng, giá cả taxi,... và cả những thông tin về giáo dục, y tế, giao thông, du lịch, thời tiết,... đều có ở hộp thư trả lời tự động. Thông tin cập nhật hàng ngày, hàng giờ.


Giới thiệu dịch vụ

1080 là dịch vụ giải đáp thông tin về các lĩnh vực: kinh tế, văn hoá, chính trị, xã hội... Khi cần biết thông tin nào đó, chỉ cần gọi 1080, ngay tức thì thông tin sẽ được giải đáp.