Bảng giá dịch vụ chữ ký số VNPT - CA tại Cà Mau-

Bảng giá dịch vụ chữ ký số VNPT-CA tại Cà Mau. Chữ ký số VNPT - CA là dịch vụ chữ ký số đầu tiên được cấp phép cung cấp tại Việt Nam do Công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC, đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT cung cấp.


Dịch vụ Chữ ký số VNPT-CA

Vào ngày 15/9/2009 Bộ Thông Tin và Truyền Thông đã chính thức trao giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT với đơn vị đại diện trực tiếp thực hiện là Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC). VNPT trở thành đơn vị đầu tiên được cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trong các hoạt động công cộng


Câu hỏi thường gặp

Tôi bị mất mật khẩu token, làm cách nào có thể reset lại mật khẩu?

- Nếu bạn dùng token bằng nhựa thì không có tính năng reset từ xa và phải đem token tới 34A Phạm Ngọc Thạch để VDC reset pass cho bạn - Nếu bạn sử dụng token vỏ bằng nhôm thì vui lòng sử dụng địa chỉ email đã đăng kí reset pass và gởi code “yêu cầu” trên token cho VDC thông qua địa chỉ mail support@vdc2.com.vn , VDC sẽ kiểm tra và gởi lại code reset pass cho bạn