Địa chỉ: 153A Nguyễn Tất Thành (Quốc lộ 1A), ấp Bà Điều, Xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau