Với phương châm “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, tuy tuổi cao, sức yếu nhưng hội viên NCT luôn tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc. Những năm qua, đã có hàng nghìn ý kiến đóng góp của NCT sát thực, hiệu quả vàochủ trương, kế hoạch phát triển KT-XH ở địa phương.

Đặc biệt, NCT đã phát huy được vai trò gương sáng trong xây dựng hương ước, quy ước khu dân cư văn hóa, góp phần tích cực vào việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Từ các phong trào thi đua cho thấy, NCT Vĩnh Phúc đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong sự vận động, phát triển và ổn định của tỉnh. Để tạo điều kiện cho NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội, các cấp Hội NCT từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, hội viên; thường xuyên thăm hỏi, động viên và tặng quà những hội viên ốm đau, hội viên có hoàn cảnh khó khăn... Hội đã chủ động phối hợp với ngành LĐ-TB&XH rà soát NCT nghèo, cô đơn không nơi nương tựa, không có khả năng lao động để đề nghị được trợ cấp chế độ tuổi già; phối hợp với ngành y tế và các tổ chức, đơn vị tổ chức tư vấn, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 62.300 lượt NCT, trị giá tiền thuốc lên đến gần 2 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà hơn 740 NCT cô đơn, không nơi nương tựa; tổ chức mừng thọ cho 13.410 hội viên. Cùng với các hoạt động chăm sóc, Hội NCT các cấp còn thường xuyên đẩy mạnh hoạt động của các CLB văn nghệ NCT, CLB thơ NCT, CLB thể dục dưỡng sinh, CLB cầu lông, bóng bàn, cờ tướng... Vào các ngày lễ, tết, các dịp kỷ niệm... các cấp hội đều tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... được hội viên nhiệt tình tham gia và đông đảo nhân dân ủng hộ. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, toàn tỉnh hiện có hơn 43.000 NCT đang trực tiếp tham gia lao động, sản xuất và có hơn 8.900 NCT đạt danh hiệu NCT làm kinh tế giỏi các cấp.

Ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ: “Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, hội viên NCT các cấp trong tỉnh luôn làm nòng cốt đi đầu, đóng góp sức lực, tiền của vào các hoạt động khuyến học ở địa phương; cùng với các tổ chức, đoàn thể ở địa phương tham gia giáo dục thanh, thiếu niên có lối sống trong sáng, lành mạnh, chăm ngoan, học giỏi; tích cực vận động gia đình, con cháu và nhân dân thực hiện hương ước, quy ước về xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, cùng nhau xây dựng thôn, xóm bình yên, gia đình hòa thuận.

Vũ Hồng Hạnh

(--- Báo Vĩnh Phúc ---)