Với phương châm “Không hình thức trong xây dựng các tiêu chí học tập và thực hiện các nội dung của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Quân ủy T.Ư; Đảng ủy Bộ CHQS Quân khu II, Bộ CHQS tỉnh; Huyện ủy Yên Lạc, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Yên Lạc đã xây dựng kế hoạch sát với yêu cầu nhiệm vụ đề ra; tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên về ý nghĩa mục đích của việc nghiên cứu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Quá trình triển khai việc nghiên cứu học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ được gắn với việc thực hiện nhiệm vụ ANQP của địa phương và phong trào thi đua Quyết thắng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để làm tiêu chí xếp loại thi đua hàng tuần, hàng tháng như việc chấp hành kỷ luật, pháp luật, lề lối, tác phong. Để việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ đi vào chiều sâu, đạt kết quả cao, trong các buổi sinh hoạt hàng tuần, hàng tháng, lãnh đạo đơn vị xem xét biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân làm tốt để nhân rộng trong đơn vị. Qua việc bình xét thi đua, giúp mỗi cán bộ, đảng viên của cơ quan quân sự luôn phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người lính Cụ Hồ bằng những việc làm cụ thể như: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng điện, nước, vật tư; đổi mới lề lối, tác phong làm việc, tăng gia sản xuất…

Cùng với việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ ANQP của địa phương, Đảng ủy, Ban CHQS huyện còn chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, ban ngành, đoàn thể và các địa phương trong huyện thực hiện tốt công tác xã hội - từ thiện, phục vụ dân sinh, thông qua các hoạt động sửa chữa, xây dựng đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, khắc phục thiên tai lũ lụt, giúp đỡ sửa nhà “tình đồng đội”…Từ đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình với những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ANQP, vận động quần chúng xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu trong 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là tập thể Ban Chính trị (BCHQS huyện), Ban Quân sự  thị trấn Yên Lạc, xã Văn Tiến, Đồng Cương. Về cá nhân có các đồng chí Thiếu tá Nguyễn Hoài Nam, Thượng úy Nguyễn Văn Quyền, Thượng úy Bùi Văn Nhâm (Ban CHQS huyện); Dương Bá Quyền (thị trấn Yên Lạc), Trần Xuân Dưỡng (Văn Tiến), Trương Bá Hùng (BQS xã Đồng Cương).

Với việc triển khai học tập tốt tấm gương đạo đức của Bác Hồ, hàng năm, qua đánh giá xếp loại thi đua, 4/4 chi bộ đạt TSVM, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, hơn 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 74% hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có cán bộ, đảng viên nào vi phạm kỷ luật và không hoàn thành nhiệm vụ. Ban CHQS huyện đều hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, với chất lượng ngày càng được nâng cao.

lượt tập thể, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ được các cấp, các ngành khen thưởng    

Hiện  nay, Đảng ủy Ban CHQS huyện Yên Lạc tiếp tục tập trung chỉ đạo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ xây dựng chương trình, kế hoạch làm theo tấm gương, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2015 với những việc làm cụ thể trong từng vị trí công tác của mỗi cán bộ, đảng viên gắn chặt với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và các phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các nội dung chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh nhằm làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ thấm nhuần sâu sắc tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng của Người về lòng yêu nước, thương dân để “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Quân đội Nhân dân trong tình hình mới chính quy, hiện đại theo tư tưởng Hồ Chí Minh”. Phát động phong trào cán bộ, đảng viên thực hiện và hành động theo điều lệnh, thực hiện nề nếp chính quy tác phong quân sự nhanh gọn, chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, luôn làm tốt công tác quản lý, rèn luyện đảng viên chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang địa phương nề nếp chính quy, vững mạnh toàn diện.

Xuân Hùng

(--- Báo Vĩnh Phúc ---)