Ngày 31-3-2013, Sở Cảnh sát PC&CC và Công ty TNHH công nghiệp chính xác Việt Nam 1tổ chức Hội thi nghiệp vụ PCCC.

Có 18 đội tham gia hội thi, trải qua các nội dung thi phối hợp chữa cháy, cứu tài sản, chống cháy lan gồm: Báo động cháy; dùng bình chữa cháy và vòi phun nước dập tắt đám cháy; dùng bao cát ngăn chặn hóa chất bị tràn hạn chế cháy lan rộng; vận chuyển tài sản ra vị trí an toàn.

Qua hội thi, nhằm nâng cao ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên trong công ty về công tác PCCC. Giúp cán bộ, công nhân viên và đội PCCC trong công ty sử dụng thành thạo các phương tiện, dụng cụ chữa cháy được trang bị tại chỗ.

Tin, ảnh Trần Tỉnh                                                                              

(--- Báo Vĩnh Phúc ---)