Thời gian áp dụng: Từ 01/02/2018Đối tượng áp dụng: Thuê bao Vinaphone trả trước, trả sau đang hoạt động (bao gồm cả thuê bao ezCom), không phân biệt gói cước Data khách hàng đang sử dụng.

Nội dung gói cước

STT TÊN GÓI ƯU ĐÃI CƯỚC ĐĂNG KÝ/GIA HẠN THỜI HẠN SỬ DỤNG CÚ PHÁP ĐĂNG KÝ
1 ZL1 Miễn phí data khi sử dụng dịch vụ Zalo 1.000 đ/lần 01 ngày DK ZL1 Gửi 888
2 ZL7 Miễn phí data khi sử dụng dịch vụ Zalo 5.000 đ/lần 07 ngày DK ZL7 Gửi 888
3 ZL30 Miễn phí data khi sử dụng dịch vụ Zalo 15.000 đ/lần 01 tháng DK ZL30 Gửi 888


- Hủy gói cước: soạn tin HUY (tên gói) gửi 888

- Tra cứu lưu lượng Data còn lại trong gói: KTTK_ZL Gửi 888

 

Gói cước Zalo của Vinaphone

 

Hiệu lực gói cước và nguyên tắc tính cước

- Gói cước có hiệu lực từ thời điểm đăng ký

- Thời hạn sử dụng đối với các gói cước tháng: 

+ Thuê bao trả trước : 30 ngày

+ Thuê bao trả sau: đến hết tháng dương lịch


- Thời hạn sử dụng với gói tuần

+ Thuê bao trả trước: từ thời điểm đăng ký/gia hạn thành công (tại thời điểm X) đến thời điểm X của ngày thứ 7.

+ Thuê bao trả sau: 

* Trường hợp thuê bao đăng ký/gia hạn gói (tại thời điểm X) mà thời hạn sử dụng sau khi gia hạn/đăng ký nhỏ hơn hoặc bằng ngày cuối cùng của tháng dương lịch thì hiệu lực gói tính đến thời điểm X của ngày thứ 7.

* Trường hợp thuê bao đăng ký/gia hạn gói (tại thời điểm X) mà thời hạn sử dụng sau khi gia hạn/ đăng ký vượt quá ngày cuối cùng của tháng đăng ký thì hiệu lực gói tính đến 23h59 của ngày cuối cùng tháng đăng ký.

- Thời gian sử dụng gói ngày: 24h kể từ thời điểm đăng ký/gia hạn thành công. Trường hợp đối với thuê bao trả sau gia hạn/đăng ký vào ngày cuối cùng của tháng dương lịch thì hạn sử dụng đến 23h59 của ngày cuối cùng tháng đó.

 

- Cước sử dụng đối với các gói tháng cho thuê bao trả sau:

+ Đăng ký trước ngày 16: tính 100% gói cước.

+ Đăng ký từ ngày 16 trở đi, hoặc hủy gói trường ngày 16 trong tháng: tính 50% giá gói cước.

- Cước đăng ký/ gia hạn được trừ vào tài khoản chính của thuê bao trả trước và ghi vào hóa đơn đối với thuê bao trả sau.

- Các gói cước được gia hạn tự động