Tối 26/3/2013, Ban Tổ chức Lễ hội Tây Thiên 2013 tổ chức giao lưu hát Soọng cô giữa các Câu lạc bộ Hát Soọng cô trên địa bàn huyện Tam Đảo.

Soọng cô là một thể loại dân ca trữ tình, sinh hoạt văn hóa dân gian độc đáo, phong phú, hấp dẫn của dân tộc Sán Dìu. Hát Soọng cô có hai dạng: Hát giao duyên gắn với đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất (hị soon Soọng cô) và hát đối đáp trong lễ hội, lễ cưới (sếnh ca chíu cô). Hát Soọng cô xuất hiện trong lao động sản xuất, trong sinh hoạt đời thường, trong lời giãi bày tình cảm lứa đôi...

Là một hoạt động trong Lễ hội Tây Thiên, thiết thực hưởng ứng Tuần Văn hóa Du lịch Vĩnh Phúc 2013, giao lưu tiếng hát Sọong cô đã thu hút được 16 câu lạc bộ hát Sọong cô của những người dân tộc Sán Dìu trên địa bàn huyện Tam Đảo. Tại buổi giao lưu, những phụ nữ dân tộc Sán Dìu đã mang những lời ca, tiếng hát thiết tha, trữ tình dành tặng cho du khách gần xa khi đến với Lễ hội Tây Thiên, góp phần bảo tồn và phát triển điệu hát Soọng cô - một điệu hát đặc trưng, gìn giữ bản sắc văn hóa độc đáo của người Sán Dìu ở chân núi Tam Đảo, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trên con đường hội nhập và phát triển.

Tin, ảnh Phương Loan

(--- Báo Vĩnh Phúc ---)