Giá cước dịch vụ VNPT Tracking đối với dòng thiết bị giám sát hành trình TG102V. Áp dụng từ ngày 25/6/2018 như sau: