Công đoàn Viễn thông Cà Mau - 5 năm một chặng đường.