Bình yên trên đảo hòn chuối, Cà MauBình yên trên đảo hòn chuối, Cà Mau: