Gói cước Gia đình - Gói cước tích hợp của VNPT

"Giá rẻ - cả nhà vui vẻ".  Gói Gia đình của VNPT là gói cước có 1 – 0 – 2 tại Việt Nam tích hợp Thoại – Data Di động dùng chung - Internet Cáp quang - Truyền hình, mang đến cuộc sống công nghệ trọn vẹn và tiện nghi cho cả gia đình.